Valvojan lausunto

SM-Pyöräsuunnistus 11.-12.6.2016

VALVOJAN LAUSUNTO

Kontiorannan kilpailualue sopii mainiosti pyöräsuunnistuksen arvokilpailuun. Lakkautetun varuskunnan jäljiltä maastossa on paljon eritasoisia kulku-uria. Niiden ajokelpoisuus on pääosin hyvä. Lämpimän toukokuun takia osa urista on kuitenkin ehtinyt heinittyä odotettua enemmän, jolloin niitä voi olla muutamin paikoin vaikea havaita. Varuskunnan entisellä maastoajoharjoittelualueella on osa urista kuvattu ainoastaan keltaisella viivalla, sillä yksittäisen uran tunnistaminen olisi muuten vaikeaa kuluneessa metsämaastossa.

Kartta on muokattu tavanomaisesta suunnistuskartasta, ja se on selkeälukuinen (Maplinen tuloste). Kartalle on tietoisesti jätetty apukäyrätkin, jotta maaston muodot tulevat paremmin esille.

Lauantain radoilla on melko paljon rasteja, ja radan muoto on muutamassa tapauksessa melko teräväkulmainen. Ole huolellinen rastien kiertojärjestyksen kanssa!

Maastossa on eräs ylipääsemätön aita, jonka portti on suljettu vastoin kartan antamaa tietoa.

 

Lauantain karttoihin tuo portti on merkitty punaisella poikkiviivalla.

                      Jussi Silvennoinen

                      Ratavalvoja