Raikasta talvea taimelaiset! 

Mennyt vuosi 2015 toi mukanaan useita hienoja tapahtumia, joista puheenjohtajan näkökulmasta merkittävimmiksi nousevat uuden jaostomme, kuntojaoksen, perustaminen sekä seuramme talouden saaminen jälleen tasapainoon aiempien koettelemusten jälkeen. Li­sävaroja kerättiin muun muassa myymällä vähälle käytölle jäänyttä omaisuutta, tapahtumilla sekä talkoilla. Suuret kiitokset kuuluvat kaikille osallistuneille! 

Kohentuneen taloutemme ansiosta pääsemme aloittamaan tulevan vuoden ilman lisätaakkaa, joka mahdollistaa paremman keskittymi­sen urheilullisiin asioihin. Tätä hyödynnetään heti alku vuodesta järjestäytymällä jaostojen kanssa suunnittelutapahtumaan toimintam­me kehittämiseksi. Alamme myös pitämään nuorille/lapsille liikuntakerhoa, jossa Taimen lajeihin pääsee tutustumaan. Tällä pyritään saamaan nuoria innostumaan liikuntaharrastuksesta. Samalla on tavoitteena järjestää vanhemmille toimintaa, niin sanottujen turhien ajojen välttämiseksi. Sääntömääräinen kevätkokous on niin ikään tarkoitus pitää tällä kertaa hyvissä ajoin helmikuun lopulla, josta tie­dotamme tarkemmin lähempänä. 

Vuoden ikään tuleva kuntojaoksemme toiminta on alkanut monipuolisissa merkeissä, sillä yhdessä on ehditty jo kokeilla muun muas­sa frisbeegolffia, ruskaretkiä ja retkiluistelua esitettyjen toiveiden mukaisesti. Kevättalvelle on suunnitteilla esimerkiksi kuutamohiih­toa, hiihtoretkeä ja lumikenkäilyä, joihin toivotamme kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi. 

Vanhempia haluan edelleen kannustaa lasten ja nuorten urheilutoiminnan tukemiseen aktiivisella osallistumisella. Seuramme riveissä osallistuminen on mahdollista monin eri tavoin, esimerkiksi valmentamalla, huolto- tai talkootoiminnalla, omien mieltymysten ja ko­kemuksen mukaan. Yhteinen harrastustoiminta tarjoaa hienon mahdollisuuden viettää laatuaikaa lapsen kanssa. 

Tavoitat meidät jatkossakin ajankohtaisissa asioissa nettisivuiltamme http://liperintaimi.sporttisaitti.com/ ja Facebookista, sekä tieten­kin puhelimitse. 

Hyvää alkanutta vuotta, toivon sen tuovan mukanaan monia mukavia liikunnallisia hetkiä! 

 

Talvisin terveisin, 
Liperin Taimi ry:n puheenjohtaja 
Seppo Nissinen 
0400 151 897