Jäsenyys ja maksut

Seuran järjestämissä painiharjoituksissa on oltava maksettuna jäsenmaksu ja harjoitusmaksu tai nallepainimaksu. Lisäksi tulee olla hankittuna sellainen vakuutus, joka korvaa painissa mahdollisesti tapahtuvat tapaturmat, koska seura ei ole vakuuttanut paini- ja nallepainiharjoituksiin osallistuvia. Kilpailuihin osallistuminen edellyttää myös Painiliiton kilpalisenssin hankkimista.

 

Jäsenmaksut ja harjoitusmaksut 2018

henkilöjäsenmaksu                   20 €/vuosi

perhejäsenmaksu                     30 €/vuosi

 

painiharjoitusmaksu                  30 €/hlö/vuosi tai 50 €/perhe/vuosi

nallepainimaksu                        15 €/hlö/kevät- tai syyskausi

 

Jäsenmaksut ja painiharjoitusmaksu maksetaan koko kalenterivuodelle. Nallepainimaksu maksetaan kevät- tai syyskaudelle. Täyttäkää ensin jäsentietolomake (Jäsenyys ja maksut -> Jäsentietolomake) ja mihin harjoituksiin osallistutte. Ilmoittakaa myös mahdolliset perhejäsenet ja heidän nimensä. Perhejäsenmaksulla seuran jäseneksi voi ilmoittaa kaikki haluamansa perheenjäsenet.

 

Muutama esimerkki yleisimmistä jäsenmaksuista ja harjoitusmaksuista:

1 painija: jäsenmaksu 20 € + harjoitusmaksu 30 € = 50 €

2 painijaa: perhejäsenmaksu 30 € + perheharjoitusmaksu 50 € = 80 €

Nallepaini (1 lapsi ja 1 aikuinen): perhejäsenmaksu 30 € + nallepainimaksu 2x15 €/kausi = 60 €

Nallepaini (2 lasta ja 2 aikuista): perhejäsenmaksu 30 € + nallepainimaksu 4x15 €/kausi = 90 €

 

Ohje maksamista varten:

Seuran tilinumero FI49 5234 0340 0092 54 (saajan nimi: Liperin Taimi Paini ry)

Viestikenttään tiedoksi mitkä maksut maksettu.

Esimerkkejä:

1 lapsi painiryhmässä: maksut vuodelta 2018 yhteensä 50 € ja viestikenttään teksti ”jäsenmaksu ja harjoitusmaksu sekä painijan etunimi ja sukunimi”

1 lapsi ja 1 aikuinen nallepainissa: maksut kevätkaudelta 2018 yhteensä 60 € ja viestikenttään teksti ”perhejäsenmaksu ja nallepainimaksut sekä nallepainijoiden nimet”

 

Vakuutus

Seuralla itsellään ei ole ryhmävakuutusta, joten painijalla on oltava Painiliiton harrastaja‐ tai kilpailulisenssi vakuutuksella tai sellainen henkilövakuutus, joka korvaa tapaturmat urheiluseuran järjestämässä toiminnassa. Vakuutusehdot kannattaa tarkastaa vakuutusyhtiöstä, koska paini ei aina kuulu korvattaviin lajeihin.

 

Painiliiton lisenssit 2018

Seura ilmoittaa Painiliittoon kaikki jäsenmaksun maksaneet painijat (juniorit, kuntopainijat) eli jäsenmaksun maksaneet saavat painiliiton ilmaisen 0-harrastajalisenssin (ei sisällä vakuutusta).

 

Painiliiton lisensseistä ja vakuutusten ehdoista lisätietoa Suomen Painiliiton nettisivuilla:

http://www.painiliitto.net/tiedostot/2018/Lisenssijarjestelma_2018.pdf

http://www.painiliitto.net/painijoille/lisenssit/27-artikkelit/lisenssit/1104-lisenssien-vakuutusturva-2018

 

Lisätietoa maksuista ja lisensseistä:

Pekka Laakkonen 040 8479028 tai Anu Laakkonen 050 4005785

Seuran sähköposti: liperintaimipaini@gmail.com